Påskeferie

Torsdags morgon, 26. mars, landa eg på Ørsta-Volda Lufthamn, eg var på veg heim til påskeferie. «Ferie» kjem frå latin, og tyder ifylgje nynorskordboka «religiløse festdagar», noko som passar fint for påska sin del, sjølv om eg ikkje er religiøs i det heile. Påskeferien skal vel vere nokre velfortente fridagar, tenkjer du? Nei, denne påska … More Påskeferie

Den fyrste song

Den fyrste song er ein av favorittsongane mine innanfor den nynorske diktarverda, so eg tenkte eg laut dele han med resten av verda (eg reknar med mange har høyrt han frå før). Eg veit diverre ikkje so mykje om diktaren Per Sivle, so eg tenkjer at når eg ein gong har høve, so skal eg lese biografien … More Den fyrste song

Blå augo

No kjem eg med det fyrste merkelege diktet eg har skrive, eg veit ikkje heilt kvifor eg vel å dela det her med verda, men det er vel litt av di det ikkje vil vera so altfor mange som kjem til å lesa det anten det ligg her eller på hardplata (harddisk).. Dei bjarte blå … More Blå augo