Bachelor og sånn

Nett no held eg på med å arbeida med bacheloroppgåva mi, det er nesten litt skummelt kor snøgt det nærmar seg innleveringsdatoen, 11. mai, men eg skal nok verta ferdig til dess.. vonar eg. Eg skriv om «Kva bilete freista Klassekampen og Orientering å skape av EEC fram mot folkerøystinga i 1972?», og det er … More Bachelor og sånn

Andre meiningar

Det er ikkje berre målsak som fengjer meg: Eg sende det ikkje eingong inn, eg kommenterte berre eit Facebook-innlegg hjå Bergensavisen. Ein ting er i alle fall sikkert, det er artig å kome på prent. Det er òg greitt at ein kan søkje opp namnet mitt i atekst utan at det berre er målsak som … More Andre meiningar