Nynorsk i riksmedia – det radikale Dagbladet?

Eg tenkte eg skulle kome med ein liten kommentar i samband med at debatten om nynorsk i riksavisene er komen attende, etter at Kine Svori skreiv eit lesarbrev i Aftenposten Si ;D, og då påfylgjande fekk kome til Dagsnytt atten 6. oktober for å ordskiftast om denne saka mot ein av redaktørane frå Dagbladet.

Som ein kunne sjå, so hadde ikkje redaktøren i Dagbladet særleg mykje å fare med. Sist gong denne debatten var oppe, då sa bladstyraren i Dagbladet at dei hadde «et språk av en høiere orden». Denne gongen sa dei at dei har radikalt bokmål som målform, og at dei ynskjer å reindyrke det. So ein kan vel seie at det var det same som sist.

Det er berre det at eg har aldri nokon gong sett radikalt bokmål i Dagbladet, heller kanskje det at somme av journalistane har nytta litt meir hokjønnsformer enn Aftenposten og VG, men det er ikkje radikalt bokmål. No har eg heilt enkelt gått gjennom kva dei har på framsida si, eg fann heller få døme på radikalt bokmål, men eg fann fleire døme på bruk av konservative former.

Javel
Her tenkte eg særleg på tittelen «Fant avisforside med seg selv hos foreldrene..», det er for å seie det rett ut: ikkje radikalt i det heile teke! På radikalbokmål ville det vore, om eg berre skal omsetje orda og ikkje skrive om setninga, «Fant avisforside med seg sjøl hos foreldra..»

Det vanlege innan radikalt bokmål er ogso å bøye «å kaste» som å kaste – kaster – kasta – har kasta. Å skrive «kastet» i preteritum er rett og slett ikkje radikalt.

Jepp
Regjeringa som hokjønn, skal det vere, og på radikalt bokmål vil ein ogso nytte den ubundne hokjønnsartikkelen «ei» framføre hokjønnsord, og i dette tilfellet «ei felle». Og «Norge er verdas beste land..»

«Han scoret» vert ogso svært moderat, «Han scora» eller «Han skåra» er dei rette formene.

Oui

Endå ein gong: Det heiter regjeringa! Ikkje «Mistet», men «mista» skal det ogso vere.

jupp
«Våknet» er vel den mest konservative forma ein kan bruke i preteritum. Det er faktisk to radikale former å velje mellom her: «våkna» eller «vakna». Eg ville nok ha valt sistnemnde, grunna dialektnærleik.
hmm
«Pappa bygget», javel, ein kan ogso skrive «bygde» i preteritum her, og ein kan ogso skrive «verdas», som sagt. Og ein kan velje å skrive ei meir radikal form av «helt», med diftong, nemleg «heilt». «..råd til en ekstra flaske hvitvin», kan ein velje å skrive slik: «..råd til ei ekstra flaske kvitvin».

Konklusjonen må vere at Dagbladet jamt over nyttar dei moderate formene, og dei tillèt seg stundom nokre hokjønnsord, men det er ikkje noko særleg avvik frå korkje VG eller Aftenposten. Dei er ikkje veldig konservative, men heller moderate. Eg har til dømes aldri sett at dei har nytta «åssen» i staden for «hvordan», og skal dei verkeleg nytte seg av argument som at dei «skriv radikalt bokmål», so lyt dei i so fall byrje med det. For slik det er no, bryt dei den føremålsparagrafen han redaktøren snakka om på Dagsnytt, og då kan dei like greitt sleppe nynorsken til!

Tilrådd lesnad

Artikkelen Åssen går det med radikalt bokmål? av Kjersti Wictorsen Kola kan vere vel verd å lese.

Og eg trur det kan vere verdt å sjekke ut masteroppgåva hennar ogso, om Bokmålsbruk – hvorledes/hvordan/åssen og hvorfor?


One thought on “Nynorsk i riksmedia – det radikale Dagbladet?

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s