Åssen/hvorledes/hvordan skal bokmålet se ut?

For ei (lang) stund sia kunne en lese et leserbrev i VG, der noen riksmålsforkjempere tok til orde for å gå gjennom bokmålet og fjerne en heil del former som de sjøl mislikte. Noe seinere skreiv en av leserbrevforfatterne nok et brev, denne gangen til Klassekampen (her gjengitt på Riksmålsforbundet si heimeside).

Vi kan sjølsagt spørre om hvorledes språk skal bli normert, skal det ha et grunnlag i talemålet, eller skal det bare normeres etter hvorledes det blir skrevet? Ususprinsippet går ut på at språket skal normeres ut fra hvorledes språket blir skrevet. Det kan høres fint ut, men det blir fort feil for de som ikke skriver som gjennomsnittet av befolkninga.

Sjøl meiner jeg at bokmålet vil ha godt av å bli normert nærmere de austnorske talemåla – uten nødvendigvis å ta ut noe av det som alt er «riksmål» innafor dagens bokmålsnorm. Men ved å fjerne disse «radikale» formene vil en sende et uheldig signal til de på Austlandet som har disse formene i talemålet sitt. Det er heilt vanlig i talemåla, sjøl på Austlandet, å ha a-former i verba, og dessuten et system med tre kjønn, diftonger og andre godsaker. Det er derfor heller merkelig at folk går inn for å få disse formene ut av skriftspråket.

Det er somme som har ei oppfatning av at de snakker bokmål, nå veit nok de fleste som leser bloggen min, at bokmål bare er et skriftspråk. Like fullt vil det være et dårlig valg å ta ut bøyingsformer og skrivemåter som er mer eller mindre fullstendig i samsvar med talemåla, særlig sia bokmålet gjerne gir seg ut for å være et skriftspråk basert på austnorske talemål – og ikke så mye dansk. Sjøl vil jeg tru at om en finner støtte for ei talemålsform i skriftspråket, så vil en lettere holde på den forma i talemålet. Det er en måte å gi status til talemåla på, uten at disse formene trenger å være så mye brukt i skrift. Det får nesten være opp til hver enkelt språkbruker om han eller hun vil skrive talemålsnært eller nærmere dansk.

 


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s