Åssen/hvorledes/hvordan skal bokmålet se ut?

For ei (lang) stund sia kunne en lese et leserbrev i VG, der noen riksmålsforkjempere tok til orde for å gå gjennom bokmålet og fjerne en heil del former som de sjøl mislikte. Noe seinere skreiv en av leserbrevforfatterne nok et brev, denne gangen til Klassekampen (her gjengitt på Riksmålsforbundet si heimeside). Vi kan sjølsagt … More Åssen/hvorledes/hvordan skal bokmålet se ut?

Bokåret 2016

Dette året har eg lese ein god del bøker, før jol hadde eg lese alle Harry Potter-bøkene, inkludert det nyaste teaterstykket. Det var fint å få gå attende til den verda og leva seg inn i henne. Eg har rekna meg fram til at det er kring åtte år sidan sist. Altfor lenge! Eg saknar … More Bokåret 2016

Nokre kveldstankar

Eg sit no her føre maskina, klokka er nærmare tre om natta. Eg har nett lese ein bråte sider frå Harry Potter og Dødstalismanene. Eg nærmar meg altso slutten på soga av serien eg har lese so mange gonger før. Eg tenkjer eg moglegvis burde ha skrive eit innlegg om turen til London for tre veker sidan. … More Nokre kveldstankar

Kommunesamanslåingar – Herøy kommune, Møre og Romsdal

Eg tenkte eg skulle skrive eit innlegg i høve ordskiftet om kommunesamanslåing. No har det seg slik at heimkommunen min, Herøy, skal ha folkerøysting 19. mai. Ved denne røystinga kan ein krysse av på eitt (og berre eitt) av totalt fire alternativ, anten ein ynskjer at Herøy skal slå seg ihop med Sande kommune, eller kommunane … More Kommunesamanslåingar – Herøy kommune, Møre og Romsdal

Litt planar framover

Nett no held eg på med oppgåveskriving, den aller siste oppgåva på historie, før frie poeng i bachelorgrada til hausten. Eg analyserer myntar frå den franske revolusjonen og vidare inn i Napoleons keisardøme, og eg skal mellom anna finne ut kva historiske hendingar han prøvde å kople seg til. I dag held eg meg på … More Litt planar framover

Ei annsam tid

Eg sit no og skriv på bacheloroppgåva – natt til laurdag, fristen nærmar seg altfor fort! Måndag klokka 13 er tida det skal inn, vonleg får eg levert litt før det. Eg er snart ferdig med det meste utanom konklusjonen, likevel skulle eg ynskt at eg hadde betre tid! Samstundes skal det verte godt å … More Ei annsam tid