Litt nyhende

Eg tenkte eg skulle koma med litt nyhende åt dokker! I august etter eg kom attende til Bergen og tok til på eit nytt semester, vart det klårt at eg skulle ta nokre frie studiepoeng i bachelorgrada mi i historie, og det vil seia noko anna enn historie. Eg enda opp med å ta årsstudium … More Litt nyhende

Håkon og antikvariata: Gunnlaugs saga Ormstungu.

Då eg var på studentsamling i Nidaros, i regi av Studentmållaget i Nidaros, kom eg over ei lita bok. Og ho inneheld Soga om Gunnlaug Ormstunge, på originalspråket: Med kommentarar på tysk: Noko ein finn i gamle bøker, som ikkje er so vanleg i dag: dekorasjon på fyrstesidene: Før meg og antikvariatet var ho i … More Håkon og antikvariata: Gunnlaugs saga Ormstungu.

Ei lita sumaroppdatering – Bloggar og no bløggar òg

Eg tenkte eg kunne kome med ei lita oppdatering, sidan det er ei lita stund sidan sist. Eg har no hatt sumarferie sidan 9. juni, det vil seie frå universitetet. Men ferien, som i å gå ikring og gjere inkje det stinge støv, slutta måndag 15. juni. Då byrja eg å jobbe ved det lokale … More Ei lita sumaroppdatering – Bloggar og no bløggar òg

Konsertmelding: Mark Knopfler i Bergen 09.06.15

Tysdag kveld var eg på Mark Knopfler-konsert. Eg gjekk åleine, sidan dei fleste anten var farne heim, ikkje hadde høyrt om Knopfler, eller ikkje var viljuge til å møte billettprisen på 715 kroner. Eg heller var litt uviljug til å bruke 715 kroner, og var heldig og fann nokon som ikkje kunne gå lell – … More Konsertmelding: Mark Knopfler i Bergen 09.06.15

Filmmelding: Spy

Sundag kveld var eg på kino med gode vener og såg Spy. Filmen handlar om Susan Cooper som teknisk sett er agent i CIA, men er eigentleg mest ei kontorrotte. Sidan identiteten åt alle feltagentane i CIA hadde vorte kjend, kunne ein ikkje sende inn dei vanlege agentane for å kverrsetje det forsvunne atomvåpenet. Då Susan Cooper … More Filmmelding: Spy

Mason-Dixon line

Kva er dette for ei line? Mason-Dixon line er ei historisk grenseline som vart målt opp av Charles Mason og Jeremiah Dixon i åra frå 1763 til 1767, med freistnad om å løyse ein grensekrangel mellom dei engelske koloniane Maryland, Pennsylvania og Delaware. Maryland fekk i 1632 grensene sine definert i ei føresegn[1], gjeve av kongen … More Mason-Dixon line