Revolusjonane i 1848 og ein samtale mellom to bønder

I 1848 var det ei rekkje omveltingar kringom i Europa, som fylgje av eit ynske om eit mindre totalitært styre. Det heile byrja i  Paris i februar, og spreidde seg raskt til grannelanda. Desse omveltingane sette spor etter seg i litteraturen ogso, både i eiga samtid og seinare. I eit skodespel av Jens Bjørneboe frå … More Revolusjonane i 1848 og ein samtale mellom to bønder

Mason-Dixon line

Kva er dette for ei line? Mason-Dixon line er ei historisk grenseline som vart målt opp av Charles Mason og Jeremiah Dixon i åra frå 1763 til 1767, med freistnad om å løyse ein grensekrangel mellom dei engelske koloniane Maryland, Pennsylvania og Delaware. Maryland fekk i 1632 grensene sine definert i ei føresegn[1], gjeve av kongen … More Mason-Dixon line