Gledeleg jol!

I dag er fjerde sundag i adventi. No hev det seg soleis at eg endå ein gong gjerne vil dela eit joleevangelium. Litt um bibelumsetjingar frå reformasjonen til 20. hundradåret Etter reformasjonen var det slik at dei fleste måli fekk si eigi umsetjing av Bibelen. Noreg var, som me veit, del av Danmark-Noreg. Det gamalnorske … More Gledeleg jol!